אתה נמצא כאן: בית / מוצרים נבחרים / ציוד לוויני \ e2v

e2v

אתר רשמי

חברתe2Vהינהחברההמייצרתמגווןרחבשלמוצריםבתחוםמוליכיםלמחצה ,בטכנולוגיית outdoor:

מוצריםאלהמחולקיםומיועדיםלשלושהמגזרישוקעיקריים:

- מדע ורפואה.

- תעופה חלל ואפליקציות צבאיות.

- המגזרים העסקיים והמסחריים

מערכות השידור של חברת E2V ידועות בזכות העמידות שלהם בתנאי שידור קשים כגון אבק /חום קיצוני/גשם איכות הרכיבים ובקרת איכות גבוהה מאוד .כמו כן במערכות שידור בהפסקים מאוד גבוהים .מוצרים נבחרים
Stellar satcom Amplifier